Uvjeti i pravila korištenja

ZADNJA IZMJENA: 23. 4. 2020. godine

Vlasništvo nad sadržajem

Uvjeti i pravila korištenja vrijede za web-aplikaciju Rural Direct (aplikaciju kojom se pristupa putem www.rural-direct.com/registracija ) te za sve promotivne kanale koje Rural Direct koristi pri promociji svojih korisnika.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta i pravila korištenja Vi pristajete da se svi Vaši tekstovi, fotografije i videi koje unesete putem registracijske forme (www.rural-direct.com/registracija) promoviraju putem sljedećih promotivnih kanala:

Web stranice:
Rural Direct: https://www.rural-direct.com/
Rural Tube: https://www.rural-tube.com/
Agrobiz: https://www.agrobiz.hr/
Facebook Projekta Krš: https://www.facebook.com/
Instagram Projekta Krš: https://www.instagram.com/projektkrs/
Soundcloud Projekta Krš: https://soundcloud.com/projekt-krs
3) AGROBIZ:
Facebook Agrobiz: https://www.facebook.com/agrobiz.hr/
Newsletter:
Promociju vršimo i putem mailchimpa prema pretplatnicima newslettera Projekta Krš te pretplatnicima newslettera Rural Direct.

Web aplikacija Rural Direct

Web-aplikacija Rural Direct, sav njen sadržaj, tekst, slike, audio i video materijal u vlasništvu je tvrtke Agro parametric d.o.o., dalje u tekstu Agro parametric.

Web-aplikacija Rural Direct namijenjena je javnom objavljivanju korisničkih profila i s time povezanim uslugama kojima će se omogućiti njihova što učinkovitija vidljivost i pretraživanje.

Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge web-aplikacije Rural Direct, što podrazumijeva neregistrirane korisnike koji mogu biti privatni ili poslovni subjekti kao i registrirane korisnike koji su poslovni subjekti.

Korištenjem informacija ili drugih usluga dostupnih na ovoj web-aplikaciji, prihvaćate Uvjete i pravila korištenja. Agro parametric zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. O promjeni Uvjeta možete saznati posjetom stranice Uvjeti i pravila korištenja.

Registracija

U svrhu korištenja usluga web-aplikacije potrebna je registracija korisnika koja je besplatna. U registracijskom obrascu potrebno je popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Agro parametric svoje usluge ne nudi za korištenje osobama mlađima od 18 godina.

Prilikom unosa podataka dozvoljeno je pisanje isključivo na hrvatskom jeziku.

Korisnik prilikom registracije na web-aplikaciji Rural Direct pristaje da se uz njegov profil na Rural Directu objave i njegovi osobni podatci koje je on unio prilikom registracije. Svi uneseni podatci bit će javni i vidljivi svim osobama putem interneta.

Korištenje podataka

Podatci koje je korisnik prilikom registracije na Rural Directu unio mogu se pohraniti i koristiti za rad sustava Rural Directa kao i za slanje sistemskih poruka te za komunikaciju s korisničkom podrškom Agro parametrica. Korisnička podrška omogućena je svim korisnicima putem adrese e-pošte info@rural-direct.com kao i putem telefona na broj +385913529070.

Registracijom na web-aplikaciji Rural Direct korisnik daje ovlaštenje Agro parametricu da podatke koje koji su postali sadržaj njegovog korisničkog profila dalje koristi, kopira, distribuira i objavljuje na drugim medijskim kanalima usklađeno s mjerodavnim propisima.

Brisanje i izmjena profila

Korisnički profil na Rural Direktu može se na zahtjev korisnika trajno ukloniti na način da korisnik uputi zahtjev za istim na adresu info@rural-direct.com.

Zahtjev za uklanjanjem korisničkog profila s web-aplikacije Rural Direct bit će obrađen u okviru 24 sata od njegova slanja, a ukoliko se korisnik ne predomisli, njegov će profil biti u istom vremenskom periodu trajno uklonjen s Rural-directa.

Obavijest o zatvaranju profila korisniku će biti poslana na adresu e-pošte koja je bila unesena u njegov korisnički profil prilikom registracije.

Ukoliko korisnički profil ne zadovoljava uvjete, pravila i kriterije koji su navedenu u ovim Uputama, Agro parametric ga ima pravo samoinicijativno izbrisati ili ne dozvoliti njegovo javno objavljivanje i to bez prethodne konzultacije s korisnikom.

Agro parametric zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog profila, a da se pri tome ne mijenja smisao i svrha korisničkog profila (lektura i korektura teksta, dopuna teksta, slika i ostalog sadržaja u svrhu učinkovitije promocije korisnika).

U sljedećim situacijama Agro parametric ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu korisničkog profila:

  • Ukoliko se sadržajem na profilu zloupotrebljava web-aplikaciju Rural Direct
  • Kada korisnik objavom na svom profilu prekrši autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva
  • Kada se na profilu oglašava ilegalna ili ukradena roba
  • Kada se objavom na korisničkom profilu može uzrokovati štetu ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom
  • Kada se sadržaj na korisničkom profilu odnosi ili aludira na pornografski materijal ili ilegalni materijal po zakonu RH
  • Kada se procijeni da sadržaj na korisničkom profilu diskriminira treće osobe na bilo kojoj razini ii kada je isti uvredljiv u bilo kojem smislu

Komunikacija s korisnicima

Korisnik je dužan nakon objave profila na web-aplikaciji Rural Direct voditi računa o upitima korisnika zaprimljenima putem telefona i adrese e-pošte koju je korisnik unio u svoj profil. Korisnik mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte putem koje redovito pregledava poštu.

Elektronička komunikacija između korisnika Rural Directa namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u profilu, a radi informiranja o detaljima proizvoda koji se prezentiraju putem njegova profila.

Zaštita osobnih podataka

Agro parametric vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojima se detaljnije uređuje prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata.

Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Agro parametric ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.

Sadržaj profila

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Kako bi unaprijedio svoju uslugu Agro parametric upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge Agro parametrica.

U slučaju da korisnik ne unese dovoljno slika i tekstova u svoj profil, korisnik daje dozvolu timu Rural Directa da slike i tekstove preuzme sa web stranica i društvenih mreža korisnika. 

Odricanje od odgovornosti

Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Agro parametrica i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Agro parametric nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

Agro parametric kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-pošte. Agro parametric ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.

Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela web-aplikacije Rural Direct, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Agro parametrica.

Agro parametric ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.