ARONIA LIFE jdoo

O nama:

Aronia Life j.d.o.o. je društvo čiji je primarni cilj proizvodnja ploda aronije kao i prerada i prodaja istog u ekološki prihvatljivim, certificiranim uvjetima. Društvo ima bazu u osnovanom OPG-u od strane jednog od suosnivača (Darko Milinković) i koju čini 1 ha zemljišta na lokaciji Šarengrad zasađenog s 2.000 dvogodišnjih sadnica crne aronije (tip Nero) u ožujku 2014. godine. U ožujku 2016. godini nasadi su povećani za 1,5 ha zasađenih s 3.300 trogodišnjih sadnica crne aronije (tip Nero).
Društvo Aronia Life j.d.o.o. osnovano je u Šarengradu, kao zajednički poslovni projekt dva suosnivača. Kao rezultat želje da pokrenu vlastiti poslovni poduhvat, kao i kompatibilnosti osobnih znanja, vještina i poslovnog iskustva, osnovali su zajedničko društvo.
Ekološki uzgoj, vrhunska kvaliteta s ciljanom preradom i plasmanom naša je misija.
Naša vizija je jedinstvenost ponude proizvoda uz prepoznatljivu visoku kvalitetu i prihvatljive cijene.

Galerija:

Video: