Farma Planina

O nama:

O NAMA:
Farma “Planina” osnovana je 2001. godine na području sela Voštana (Grad Trilj) koje se nalazi u srcu planine Kamešnice udaljeno svega 60 kilometara od Splita. U početku smo se bavili uzgojem goveda i ovaca a u sklopu poljoprivrednog gospodarsta smo izgradili i siranu gdje proizvodimo sireve tradicionalnim tehnologijama našeg kraja.

2015. godine ulazimo u ekološku poljoprivrednu prizvodnju nadziranu od licenciranih kontrolnih tijela strogo usklađena sa pravilnicima Europske komisije. Kompletna proizvodnja bazirana je na ekstezivnom uzgoju (isključivo ispaša) na našim certificiranim ekološkim pašnjacima koji su rasprostranjeni na južnim padinama planine Kamešnice (sela Tijarice, Kamensko, Voštane, Rože i Ruda). Osim govedarstva bavimo se i kozarstvom od čega proizvodimo visokokvalitetno ekološko meso koje plasiramo isključivo na hrvatskom tržištu.

O UZGOJU:
Sve životinje držimo isključivo u ekstezivnom uzgoju na krškim pašnjacima južnih padina planine Kamešnice koji su certificirani ekološki pašnjaci te smo u potpunosti prilagođeni pravilima ekološke proizvodnje Europske komisije koja je intezivno nadzirana od licenciranih kontrolnih tijela te Ministarstva poljoprivrede RH i veterinarskih službi.

Odlikuje nas i da su to nekad bili stočarski krajevi u kojima nikad ni u najmanjim količinama nisu korištena umjetna gnojiva, pesticidi ili bilo koja druga kemijska sredstva.

Goveda i koze kroz cijelu godinu obitavaju na pašnjacima nadzirani od strane naših djelatnika i po potrebi veterinara.

U ekstremnim zimskim uvjetima organiziramo nadohranu sijenom koje također proizvodimo na tim našim pašnjacima.

Jedna od najbitnijih odlika ovakve proizvodnje uz kvalitet mesa je da životinje ni najmanjoj mjeri ne oboljevaju, a teljenje i kozenje se odvija bez ikakvih problema.

Vaša Mesnica farme Planina
O PASMINAMA:
O govedarskoj proizvodnji smo se bazirali na dvije autohtone hrvatske pasmine, a to su Dalmatinska Buša i Hrvatski simentalac.

Dalmatinska Buša je autohtona pasmina koja se na našim prostorima krša i raznolike vegetacije uzgaja još od doba Ilira. Kako se ne odlikuje velikom proizvodnjom mesa ono je visoke kvalitete i savršenog ukusa.

Hrvatski simentalac je govedo koje se iznenađujuće izvrsno adaptiralo na našim planinskim krškim pašnjacima iako je kontinentsko govedo. Uz odličnu adaptaciju na ekstezivni uzgoj na krškom pašnjaku odlikuje ga izvrstan i usklađen odnos kvantiteta i kvaliteta mesa.

Osim ove dvije pasmine isto tako u manjim količinama uzgajamo još neke mesne pasmine kao što su: Limousine, Sarole, Hereford te ostale križance.

U kozarskoj proizvodnji uzgajamo isključivo hrvatsku šarenu kozu koja je autohtona pasmina koja od davnina obitava u našim krajevima. Uz visoko kvalitetno meso savršenog okusa odlikuje je iznimna čvrstoća i otpornost u krškim krajevima.

Vaša Mesnica farme Planina

Galerija:

Video: