lidija

About Lidija Nikolac Katić

Lidija je magistra ekonomije specijalizirana za izradu sadržaja i oglašavanje na društvenim mrežama. Kao član Rural Direct tima pruža podršku pri digitalnoj promociji svih kreatora vrijednosti sa ruralnih područja.